About this Journal Editorial Info Articles Rules for Authors Reviewers Publication Ethics License Agreement Contact
East European Journal of Physics
International
Peer-reviewed
 
CONTENTS
1-3

ORIGINAL PAPERS
Yu.V. Kulish
4-15
A.G. Gakh
16-22

M. Bondarenko, V. Knigavko, O. Zaytseva
23-26
A.N. Dovbnya, E.L. Kuplennikov, S.S. Kandybei
27-34
K.K. Merkotan, T.M. Zelentsova, N.O. Chudak, D.A. Ptashynskiy, V.V. Urbanevich, O.S.
Potiienko, V.V. Voitenko, O.D. Berezovskyi, I.V. Sharph, V.D. Rusov
35-48
I.S. Braude, V.G. Geidarov, Yu.M. Pogribnaya
49-53
A.I. Kalinichenko, E.N. Reshetnyak, V.E. Strel’nitskij
54-61
M.S. Malovytsia, S.A. Pismenetskiy, G.S. Hrushch, O.P. Shchus
62-67
V.K. Galaydych
68-71
D.S. Bondar, I.P. Levchuk, V.I. Maslov, I.N. Onishchenko
72-77
V.I. Maslov, I.P. Levchuk, S. Nikonova, I.N. Onishchenko
78-83