About this Journal Editorial Info Articles Rules for Authors Reviewers Publication Ethics License Agreement Contact
East European Journal of Physics
International
Peer-reviewed
 
CONTENTS
1-3

ORIGINAL PAPERS
G.I. Gakh, M.I. Konchatnij, N.P. Merenkov, A.G. Gakh
4-27
O.N. Shekhovtsova
28-35

A.Yu. Buki, I.S. Timchenko
36-40
U. Tarabara, K. Vus, A. Kurutos, O. Ryzhova, V. Trusova, G. Gorbenko, N. Gadjev,
T. Deligeorgiev
41-46
V. Trusova, G. Gorbenko
47-54
N.Yu. Filonenko
55-60
R.V. Skorokhod, O.M. Buhay, V.M. Bilyk, V.L. Denysenko, O.V. Koropov
61-69
A. Burlayenko, V. Khodusov, A. Naumovets
70-73
D.O. Vasylenko, V.S. Sydorenko, P.O. Kravchuk, V.I. Grygoruk, V.I. Kanevskii
74-84

HISTORY OF SCIENCE

A. Tan’shyna
85-101

PERSONALITIES

102-103