About this Journal Editorial Info Articles Rules for Authors Reviewers Publication Ethics License Agreement Contact
East European Journal of Physics
International
Peer-reviewed
 
CONTENTS
1-3

ORIGINAL PAPERS
Yu.V. Kulish, E.V. Rybachuk
4-11
А.V. Terekhov, A.L. Solovjov, A.I. Prokhvatilov, V.V. Meleshko, I.V. Zolochevskii, J. Cwik,
A. Los, A.D. Shevchenko, O.M. Ivasishin, Z.D. Kovalyuk
12-17

V. Trusova, G. Gorbenko, U. Tarabara, K. Vus, O. Ryzhova
18-29
A.E. Kokorev, V.M. Trusova, K.O. Vus, U.K. Tarabara, G.P. Gorbenko
30-36
P.I. Gladkikh, A.A. Kalamaiko, I.M. Karnaukhov, A.O. Mytsykov, A.Y. Zelinsky
37-41
V.B. Ivanskyi, O.N. Letuchyy, А.N. Orobinskyi, V.E. Ostrovskykh, H.V. Siroko
42-52
S. Reva, O. Turchin, V. Tkach, V. Ananieva
53-63
A. Yefremov, S. Reva
64-70
V.A. Lisovskiy, S.V. Dudin, N.N. Vusyk, V.A. Volkov, V.D. Yegorenkov, A.N. Dakhov,
P.A. Ogloblina
71-80